Halkla İlişkiler

Siyasal İletişim

Bu yazımızda sizlere siyasal iletişim nedir? çeşitleri nelerdir? kuralları nelerdir? sorularının cevaplarından bahsedeceğiz.

Siyasal İletişim Nedir

Siyasal iletişim, bilginin politika ve politika yapıcıları, haber medyası ve vatandaşları nasıl yaydığı ve etkilediği ile ilgili bir iletişim ve politik bilimin alt alanıdır. Dünya Çapında Ağın (www) ortaya çıkmasından bu yana, analiz edilecek veri miktarı patladı ve araştırmacılar siyasal iletişim dinamiklerini incelemek için hesaplama yöntemlerine yöneldiler. Son yıllarda, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve ağ analizi alt alanda önemli araçlar haline gelmiştir. Siyasi bir bağlamda hem kitle iletişim araçları hem de kişiler arası bilgi üretme, yayma, alay ve etkileriyle ilgilenir.

Siyasal İletişimBu, medyanın incelenmesini, politikacıların yaptığı konuşmaların analizini ve politik süreci etkilemeye çalışanları ve diğer unsurların yanı sıra kamu üyeleri arasındaki resmi ve gayri resmi konuşmaları da içermektedir. Medya, hükümet ve halk arasında köprü görevi görür. Kavram, siyaset ve vatandaşlarla olan bağlantı ve bu grupları birbirine bağlayan etkileşim modları olarak tanımlanabilir.

Siyasal İletişim Kuralları

Şimdi size siyasaliletisimajansi.com sitesinden bir alıntıyı paylaşalım;

Siyasal iletişim, politik kurumları ve aktörleri, haber medyalarını ve daha önemlisi vatandaşları içeren bir süreçtir. Taraflar, çıkar grupları veya medya tarafından üretilen her siyasal iletişim eylemi, vatandaşları bilgilendirmek ve onları etkilemek için tasarlanmıştır. Siyasal iletişimde önemli olan bu üç grup arasındaki etkileşimdir. Siyaset içinde, iletişim akışları birçok yöne doğru hareket eder: yönetim makamlarından vatandaşlara doğru, haber medyası da dahil olmak üzere politik aktörler arasında yatay olarak, vatandaşlardan ve gruplardan politik kurumlara kadar.
Kısacası, politik iletişim yerel, bölgesel, devlet, ulusal, Avrupalı ​​ve uluslararası meselelerle aktif olarak ilgilenmekle ve bilgi, ikna ve stratejik mesaj tasarımının gücünün bu düzeylerdeki sonuçları anlamak ve etkilemek için nasıl kullanılabileceği ile ilgilidir. Yönetim, hükümet ve toplumsal davranış alanında en etkili araç olarak bu yöntemleri kullanır.

Siyasal İletişim Yöntemleri

Siyasal iletişim, verinin siyasetçiler ve toplum arasında medya aracılığıyla aktarılmasına dair karşılıklı bir kavramdır. Bu karşılıklılık kapsamında veri, siyasetçilerden topluma doğru ve toplumdan siyasetçilere doğru şekillenir.
Siyasal iletişim süreçleri incelendiğinde çoğunlukla “üretim, uygulama ve etkiler” kavramlarıyla anılan üç temel başlıkla yüzleşilir.
  1. Siyasal iletişim stratejilerinin kurgulanması sürecin ilk kısmıdır. Kurgulanan stratejilerin seçim döneminde uygulanması ise ikinci kısmı meydana getirmektedir. Son kısımda ise kampanya ile eşzamanlı bir şekilde ve kampanyanın sonucunda siyasal iletişimin etkisinin belirlenmesi bulunmaktadır. Hedef toplamı ikna yöntemiyle manipüle ederek istenilen yere oy vermelerini sağlayabilmek siyasal iletişimin esas gayesidir.
  2. Siyasal iletişimin süreçlerinin uygulanabilmesi için mevcut yapının siyasal iletişim süreçlerinde bulunan kişilere imkan sağlayacak tarzda kurgulanması gerekir.
İktidar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, baskı grupları, çevreci gruplar ve kamusal alana etki etmek isteyen farklı oluşumların aktörleri siyasal iletişim süreçlerinde yer alabilmektedir.
Kaynaklar

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close